Spacerkiem przez śródmieście Krakowa

Prezentujemy kolejny log z serii “krakowskich” testów sieci. Wciąż dla sieci Plus. Dziś, dane analityczne zawierają wyniki pomiarów z trasy pieszej od ul. Rostafińskiego do śródmieścia Krakowa oraz przejście śródmiejskimi ulicami tak, jak to czynią turyści. Podczas spaceru raz wstąpiliśmy do restauracji, raz do biblioteki, raz do kościoła, przeszliśmy wewnątrz Sukiennic. Reasumując, pomiar odzwierciedla możliwości skorzystania z usług przez krakowskiego turystę. W odniesieniu do Plusa można przyjąć, że tam, gdzie wynik pomiaru wskazuje na LTE byliśmy na zewnątrz bądź czasami wewnątrz budynku, natomiast tam, gdzie aplikacja odnotowała obecność sygnału 3G, 2G bądź brak sygnału – byliśmy wewnątrz. Tam, gdzie byliśmy wewnątrz i były warunki do realizacji testów speedtest – tam test został zrealizowany. Dlatego też wracamy do historii podanych wcześniej informacji, zapraszając m.in. do literatury testów, do których link podaliśmy m.in. przy prezentacji jakości pokrycia sygnałem drogowej trasy od Wąchocka do Jeleniej Góry

Prezentacja jakości sygnału na trasie pieszej, o której mowa w bieżącym news, w pliku logu – tutaj

źródło: informacja własna