Wyniki konsultacji planu zagospodarowania częstotliwości w zakresie 2010-2025 MHz

Wyniki konsultacji planu zagospodarowania częstotliwości w zakresie 2010-2025 MHz. Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz. Dnia 9 czerwca 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu oraz 2010-2025 MHz. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło jedno stanowisko, złożone przez Polkomtel sp. z o.o.
– Stanowisko Polkomtel

źródło: UKE