Opinia Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty hurtowej operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej

Opinia Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty hurtowej operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej. Prezes UKE zaakceptował zmiany umowy ramowej przekazane przez operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej, które polegają m.in. na: wprowadzeniu nowej usługi IP VPN, wprowadzeniu nowych opcji przepustowości dla usługi dostępu do sieci Internet, dodanie możliwości elastycznego kształtowania parametrów SLA wprowadzając poziom SLA Custom, obniżenie opłat za dzierżawę kanalizacji kablowej
Czytaj dalej …

źródło: UKE