Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz. Zarządzenie nr 13 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 września 2017 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod poz. 147 z dnia 14 września 2017 r. Jednocześnie, traci moc zarządzenie Nr 4 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2010-2025 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 3, poz. 5)

źródło: UKE