Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz. 15 września 2017 r. Prezes UKE wznowił postępowanie administracyjne zakończone przyznaniem na rzecz spółek CenterNet S.A. oraz Mobyland sp. z o.o. (obecnie: Aero 2 sp. z o.o.) rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz w oparciu o wyniki przetargu na te częstotliwości. O wznowienie postępowania wnioskowała spółka T-Mobile Polska S.A. Zgodnie z zasadami procedury administracyjnej, postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi rozstrzygnięcie formalne, które otwiera właściwe postępowanie służące zbadaniu, czy zaszły przesłanki do wznowienia i do uchylenia rezerwacji Aero 2 sp. z o.o. Wznowienie postępowania nie wpływa na rezerwację przyznaną Aero 2 sp. z o.o. Rezerwacja ta pozostaje w mocy i w oparciu o nią mogą być świadczone usługi telekomunikacyjne

źródło: UKE