UKE: Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych (zmiany)

Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych. Urządzenia radiowe, wobec których w Unii Europejskiej istnieją ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub które wymagają uzyskania pozwolenia na używanie, stanowią urządzenia klasy 2. Informacje o powyższych ograniczeniach powinny zostać podane do publicznej wiadomości. Informacje o ograniczeniach były dotychczas podawane na urządzeniu radiowym  w formie znaku ostrzegawczego (art. 154 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego). Jednakże przepisy nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [1]  nie wymagają już podawania informacji o ograniczeniach w powyższym zakresie na samym urządzeniu. Wprowadzając jedynie wymóg podawania tych informacji na opakowaniu oraz w  instrukcjach obsługi urządzenia radiowego [2]. Wymóg ten znajduje odzwierciedlenie w art. 154 ust. 1a Prawa telekomunikacyjnego
Czytaj dalej …

źródło: UKE