Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień. W konsultacjach swoje uwagi zgłosiły m.in. cztery największe izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tj. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz potencjalni dostawcy certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu. Szczegółowe podsumowanie konsultacji zawierające odniesienie się do poszczególnych uwag znajduje się w załączniku. Kolejnym krokiem będzie dopracowanie dokumentacji konkursowej  z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzynarodowych, a następnie uruchomienie konkursu na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania.
Czym jest certyfikowany mechanizm monitorowania internetu ?
Pomimo obowiązywania uregulowań prawnych dotyczących jakości usług, sytuacja użytkowników wciąż nie jest zadowalająca. Analiza praktyk rynkowych wskazuje, że dostawcy realizują w tym zakresie obowiązki informacyjne w sposób niejednolity. Oferty usług dostępu do internetu nie są przejrzyste, a abonenci mają trudności z efektywnym porównaniem ofert różnych dostawców. Taka sytuacja negatywnie wpływa na możliwość dokonania świadomego wyboru usługi przez klienta, utrudnia również skuteczne dochodzenie roszczeń.  Naszym celem jest wprowadzenie w Polsce certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu, którego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i zapewnienia informacji o parametrach świadczonych im usług. Zwiększy się również  konkurencja pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług
Czytaj dalej …

źródło: UKE