Zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy, wydanych pozwoleń radiowych ich dysponentom. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla częstotliwości, używanych w stacjach bazowych, dla technologii: 2G / 3G / 4G i CDMA. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj
Procesy inwestycyjne operatorów można śledzić również w serwisie internetowym Generalnego Urzędu Nadzoru Budowlanego – tutaj

źródło: UKE / wł