Grupa Networks! rozpoczyna drugi etap inwestycji w sieć i … goni Play

Grupa Networks! rozpoczęła drugi etap inwestycji w sieć. Planem jest wyprzedzenie grupy Polkomtel w zakresie ilości stacji tak, aby zapewnić wyraźną przewagę w dostępie do sygnału sieci na obszarze kraju. Dziś, mimo potencjału obu operatorów i przedsięwzięcia Networks! w wielu miejscach to się wciąż nie udaje, zaś – mówiąc wprost – gdyby Polkomtel solidnie zabrał się za jakość sieci, wyeliminował stacje dookólne, dwusektorowe, rozszerzał pozamiejskie stacje w standardzie do czterech sektorów i wreszcie zrealizował monolit radiowy na stacjach tak, aby można było mówić o spójnej technologicznie sieci – to mimo braku w ilości stacji względem konkurentów – byłby statystycznym liderem pokryciowym w kraju. Plany inwestycyjne obu podmiotów Networks! mogą jednak to jeszcze bardziej oddalić. Oczywiście, inwestycje w grupie, to również podjęcie walki z Play, który choć stacji ma mniej – coraz częściej buduje je tam, gdzie sygnału konkurencji nie ma, a ponieważ kluczową dla Play technologią transmisji danych jest LTE – marketingowo można zacząć snuć obawy. Tym bardziej, że Play pozyskał konkurencyjną ilość klientów, więc mimo inwestycji i to dziś pokaźnych, idących w kierunku uniezależnienia się od roamingu krajowego – źródło zasilania inwestycji ma raczej zapewnione. Jeśli weźmie się pod uwagę, że ten niegroźny nie tak dawno operator może porozumieć się z koleją na temat wykorzystania do budowy stacji bazowych słupów kolejowej sieci trakcyjnej, w tym może porozumieć się z właścicielami  infrastruktury kontrolno-pomiarowej przy autostradach i na tej bazie również montować anteny, trafiając “wprost” w linię biegu autostrad i ekspresówek oraz nawiąże współpracę z Tauronem w sprawie wykorzystania masztów transmisyjnych tego operatora, zlokalizowanych często w atrakcyjnych punktach tam, gdzie operatorzy sieci komórkowych mają kłopoty z zasięgiem – to musi obudzić się jakaś refleksja. Wracając do Networks!, jak się dowiadujemy – Polska została podzielona w zakresie realizacji inwestycji na segmenty, za które dwaj globalni operatorzy odpowiadają samodzielnie. Dla przykładu, zdecydowana większość byłych województw: jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego, to domena T-Mobile, zaś spora część województwa śląskiego, to zadanie do realizacji przez Orange. Ile dzięki takim planom realnie powstanie stacji i czy ich lokalizacje rzeczywiście będą trafione, na przykład niwelując dotychczasowe białe plamy, czy trafiając w tereny przygraniczne, gdzie deficyt sygnału wszystkich operatorów jest największy – trudno powiedzieć. Faktem jest, że następuje przebudzenie i choć inwestycje kosztują, to bez nich i bez pozyskania nowych klientów, którzy dziś dostępu do sieci nie mają lub mają go w bardzo ograniczonym zakresie – nie da się budować strategii i rozwijać wizji nowych usług, które mają dotrzeć do przysłowiowych “mas”. Mając na względzie obszarowo wspólny rynek – może kiedyś nastąpi nawet taki moment, kiedy polski operator, mając trudny topograficznie dostęp do granicznego obszaru po stronie własnego kraju – porozumie się z operatorem zagranicznym, aby na bazie jego infrastruktury przy granicy z Polską wybudować własną stację i trafić z azymutami na polską stronę ? Póki co – wypada oczekiwać owoców nowych inwestycji w sieć. Choć wykaz wydanych pozwoleń radiowych UKE nie jest w żadnej mierze informacją o tym, że jakaś stacja powstanie, to dziś – już trudno zakładać, że operator płaci za pozwolenie radiowe wyłącznie w celach marketingowych, jak to było niegdyś. Obserwując zatem lekturę informacji, o których mowa można założyć, że w Jeleniej Górze, do której gsm.biz.pl najbliżej – może wkrótce powstać conajmniej kilka nowych stacji, w tym: przy ul. Sobieskiego taka, która pokryje zamieszkały obszar ulicy Poznańskiej i Podwala, a być może dokryje Galerię “Nowy Rynek” od strony południowej. Może powstanie stacja przy ul. Dolnośląskiej, która zapewni sygnał sieci przy ulicy Sobieszowskiej, Rataja, Wita Stwosza, Orlej oraz choć w części w miejscowości Wojcieszyce ? Może stabilnego sygnału doczeka się śródmieście z wieży ratusza miejskiego oraz część uzdrowiskowej dzielnicy Cieplice, ze stacji przy ulicy Cieplickiej ? Może wreszcie odetchną mieszkańcy ulicy Krośnieńskiej i osiedla Słoneczna Dolina ( już w turystycznym Staniszowie ), bo i tam operatorzy się postarają ? Warto dodać, że wedle wpisów w arkuszach UKE – może powstać stacja w miejscowości Biedrzychowice, przy drodze krajowej nr 30 do Zgorzelca, gdzie jest kilkukilometrowa dziura zasięgowa pomiędzy Gryfowem Śląskim a Olszyną Lubańską i mnóstwo deficytu w sygnale na azymucie zachodnim do Świeradowa-Zdroju. Zakończmy tę wyliczankę tym, że gotowa do uruchomienia jest stacja T-Mobile w Jeleniej Górze, przy ul. 1-go Maja 76 na biurowcu. Wcześniej w sąsiedztwie, przy ul. Kochanowskiego 10 stację planował Polkomtel, ale opłacone pozwolenie radiowe straciło ważność, a istnienie stacji zakończyło się na etapie wpisu do bazy UKE. Podobnych przypadków w Polkomtelu było znacznie więcej i nawet nie staramy się przeliczyć tych pozycji na utracone pieniądze, które operator na opłatę administracyjną wydał, a uzyskane pozwolenie radiowe “przepadło”. Gdyby plany Polkomtela w Jeleniej Górze, zapisane w bazie pozwoleń radiowych UKE się zmaterializowały, to w samej Jeleniej Górze przybyłyby conajmniej następujące stacje:
1. przy ul. Spółdzielczej 31b
2. przy ul. Wyczółkowskiego 59
3. przy ul. Łącznej
4. przy ul. Słowackiego 3
5. przy ul. Kochanowskiego 10
Niestety tych stacji nie ma

Grupie Networks! przypominamy przy okazji o konieczności pokrycia w Jeleniej Górze:
1. łącznika pomiędzy dzielnicami Sobieszów i Jagniątków
2. łącznika pomiędzy Jelenią Górą a Jeżowem Sudeckim od strony północnej, w tym ulic: Elewów, Kadetów, Płk. Kazimierskiego, Lwóweckiej, Podchorążych
3. łącznika pomiędzy Jelenią Górą a Jeżowem Sudeckim od strony północno-wschodniej, tj. w sąsiedztwie ulicy Wiłkomirskiego / Małcużyńskiego
4. łącznika pomiędzy dzielnicami Cieplice i Sobieszów, w sąsiedztwie ulicy Gabrieli Zapolskiej
5. części osiedla Zabobrze, w sąsiedztwie ulicy Elsnera
6. części osiedla Zabobrze, w sąsiedztwie ulicy Ogińskiego ( okolice Szpitala Wojewódzkiego i nowo wybudowanego budynku Urzędu Skarbowego )
7. części osiedla Czarne: tj. ulic: Poziomkowej, Borówkowej i sąsiadujących
8. wyjazdu z Jeleniej Góry w kierunku Staniszowa ulicą Mickiewicza, w tym pokrycia sygnałem ulicy Wesołej i sąsiadujących
9. części dzielnicy Cieplice, na wysokości ulicy Widok, Spacerowej, w tym kompleksu Tesco przy ulicy Wolności ( tu potrzeba niestety aż dwóch stacji )
10. ulicy Nowowiejskiej, w sąsiedztwie Pałacu Paulinum i Komendy Miejskiej Policji ( tu warto byłoby jedną stację wybudować na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego, drugą na budynku Komendy Miejskiej Policji oraz zamontować mikrokomórkę wewnątrz Pałacu “Paulinum”
11. dzielnicy Osiedle Łomnickie, w sąsiedztwie lotniska Aeroklubu lub dowiesić się do stacji Play, z czterema sektorami, na kominie w miejscowości Dąbrowica
12. łącznika pomiędzy wyjazdem z osiedla Zabobrze, wzdłuż drogi krajowej nr 3, w kierunku ulicy Wrocławskiej, nadal biegiem drogi krajowej nr 3, w kierunku Wrocławia. Planowana przez Polkomtel stacja przy ul. Łącznej była bardzo dobrym wskazaniem

źródło: informacja własna