Konkurs na wybór biegłego w przedmiocie wyceny rynkowej częstotliwości z pasma 420 MHz

Konkurs na wybór biegłego w przedmiocie wyceny rynkowej częstotliwości z pasma 420 MHz. Ogłoszenie Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej z dnia 4 października 2017 r. o konkursie na wybór podmiotu, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów częstotliwości z pasma 420 MHz. Na podstawie zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 12 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru i powołania biegłego lub biegłych w celu sporządzenia opinii w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości w przypadku dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały przeprowadzone ale nie zostały rozstrzygnięte (Dz.Urz. UKE z 2016 r. poz. 76) ogłasza się, co następuje:
1. Ogłaszam konkurs na wybór podmiotu, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów:
1) 417,86875-418,49375 MHz oraz 427,86875-428,49375 MHz na obszarze całego kraju;
2) 417,49375-417,50625 MHz oraz 427,49375-427,50625 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego;
3) 417,50625-417,51875 MHz oraz 427,50625-427,51875 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego;
4) 417,51875-417,53125 MHz oraz 427,51875-427,53125 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego;
5) 417,56875-417,59375 MHz oraz 427,56875-427,59375 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego oraz łódzkiego;
6) 417,59375-417,60625 MHz oraz 427,59375-427,60625 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego;
7) 417,66875-417,68125 MHz oraz 427,66875-427,68125 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego;
8) 418,91875-418,93125 MHz oraz 428,91875-428,93125 MHz na obszarze województwa śląskiego oraz wielkopolskiego;
9) 418,93125-418,95625 MHz oraz 428,93125-428,95625 MHz na obszarze województwa śląskiego
(dalej „zakresy częstotliwości z pasma 420 MHz”)
Czytaj dalej …

źródło: UKE