Piąte Forum zainteresowanych stron BEREC – Zwiększenie łączności i innowacji w Europie

Piąte Forum zainteresowanych stron BEREC – Zwiększenie łączności i innowacji w Europie. 18 października odbędzie się piąte forum zainteresowanych stron zorganizowane przez BEREC w Brukseli. To jedno z najważniejszych wydarzeń w sektorze telekomunikacyjnym. Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie ma na celu wzmocnienie dialogu między BEREC a zainteresowanymi stronami.
W ramach forum będą omawiane w szczególności dwie istotne kwestie:
• Usługi i innowacje
• Nowe modele inwestycji.
Dyskusja o usługach i innowacjach będzie próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób organy regulacyjne powinny równoważyć ochronę konsumentów z koniecznością promowania innowacji w dobie zmian w usługach łączności elektronicznej oraz wkraczania nowych graczy na ten rynek. Z kolei panel dotyczący nowych modeli inwestycji skupi się na optymalnych sposobach wspierania inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz promowaniu konkurencji w nowych ramach regulacyjnych dotyczących dostępu. Ponadto, jak co roku, forum będzie okazją do dyskusji na temat przyszłorocznego planu pracy BEREC
Czytaj dalej …

źródło: UKE