Rusza centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

Rusza centrum kompetencyjne POPC Wsparcie. Instytucje publiczne, które realizują projekty informatyczne finansowane z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) dostaną wsparcie. W Ministerstwie Cyfryzacji powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie. Dzięki uruchomieniu centrum POPC Wsparcie instytucje publiczne otrzymają pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, realizacji, rozliczaniu projektów informatycznych, projektów digitalizacji zasobów nauki i kultury w ramach środków 2. osi priorytetowej POPC
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji