Z Plusem od Kłodzka przez Tłumaczów, Mieroszów do Kowar

Prezentujemy jakość sygnału sieci Plus, na trasie od Kłodzka, przez przejście graniczne Tłumaczów, gdzie wstrzymaliśmy pomiary, aby wznowić je po ponownym wjeździe do Polski od strony Republiki Czeskiej przez przejście Golińsk / Mieroszów. Analizując plik logu oraz alokację stacji operatora – zadajemy w tym miejscu pytania, jak niżej:
1. dlaczego przy rozszerzeniu stacji z GSM do UMTS900, w miejscowości Ścinawka Górna (BT-34318), na maszcie Orange, gdzie wokoło w sąsiedztwie jest ogrom braków w dostępie do sieci – niejako przy okazji nie rozszerzono stacji do czterech sektorów oraz LTE ? To, że na odcinku drogowym od Ścinawki po granicę Państwa terminal jest obsługiwany przez stację w Nowej Rudzie świadczy o conajmniej dwóch rzeczach:
a) operator wciąż uprawia model budowy sieci z wzorcem obciążania stacji z LTE, ile się tylko da, choć gdyby stacja w Ścinawce Górnej posiadała owo LTE – stacja w Nowej Rudzie nie byłaby tak obciążona i pracowałaby jakościowo zdecydowanie inaczej
b) operator przy procesie modernizacji, mimo wielokrotnych sugestii – powiela model dotychczasowy, nie patrząc ani na to, jak zmieniły się uwarunkowania wokół stacji od momentu jej budowy, nie bierze również pod uwagę tego, że przez drobny ruch, w postaci dołożenia kolejnego sektora można naprawić wiele uchybień w dostępie do sygnału sieci jako takiego
2. zważywszy, że droga, o której mówimy, to droga do granicy Państwa, ale również “od granicy do granicy” – dlaczego Polkomtel, mimo posiadanej wiedzy nie dowiesił się dotąd do masztu Orange w miejscowości Święcko, która to stacja wspomogłaby nie tylko zasięg wzdłuż drogi, z której log obecnie prezentujemy, ale również – mądrze zoptymalizowana – w znacznym stopniu wspomogłaby dostęp do sygnału sieci dla trasy kolejowej do Kłodzka od strony Wałbrzycha
3. dlaczego przy przejściu granicznym w Mieroszowie, w stacji BT-33476 nie zaimplementowano dotąd LTE ? Plus jako jedyny operator nie oferuje klientom, wjeżdżającym do Polski tej uprzywilejowanej technologii transmisji danych. To z kolei powoduje, że sieć operatora spada w gradacji na kolejne miejsce za konkurencją w zakresie przejmowania terminali klientów sieci zagranicznych
4. dlaczego, mimo modernizacji stacji Lubawka “Emitel” (BT-33528), mając wiedzę o ogromie braków wokoło, w tym w miejscu kultu religijnego w Krzeszowie ( bazylika, Sanktuarium Krzeszowskie ) – operator nie dołożył do stacji czwartego sektora i dlaczego nie zaimplementował LTE, na wzór konkurencji ? Tu znowu mamy miasto graniczne i znowu po wyjeździe z miasta tracimy LTE
5. kiedy Polkomtel zobaczy problem wzdłuż biegu drogi krajowej nr 5, na odcinku Lubawka – Kamienna Góra i jednak dowiesi się do masztu Orange, mądrze parametryzując sektory tak, aby po pierwsze pokryć obszar, który ma problem z dostępem do sygnału sieci, po drugie zaś – gwarantując ciągłość sygnału sieci na wspomnianym odcinku
6. kiedy Polkomtel wybuduje stację w mieście Kamienna Góra, która realnie pokryje śródmieście tego powiatowego miasta wewnątrz budynków. Dziś oferuje to w bardzo roztropny sposób na przykład Play, mając stację na optymalnym budynku przy ul. Grunwaldzkiej. Stacja Plusa na kominie PEC (BT-34569), ze względu na niskie posadowienie anten zupełnie nie spełnia swojej roli
7. kiedy Polkomtel zobaczy konieczność doposażenia w UMTS900 / LTE, jak to ma konkurencja – stacji na maszcie Orange w miejscowości Pisarzowice ( trasa Kamienna Góra – Kowary ), BT-34531
8. kiedy Polkomtel dostrzeże, że trasa od Kamiennej Góry do Kowar, to trasa do granicy Państwa, ale również “od granicy do granicy” i jednak dowiesi się do masztu T-Mobile w miejscowości Leszczyniec, jednocześnie budując kolejną stację na przykład na terenie kopalni w Ogorzelcu ?
9. ile musi upłynąć czasu, aby osoby odpowiedzialne u operatora dostrzegły poważne uchybienia w pokryciu trasy od Przełęczy Kowarskiej przez Przełęcz Okraj do przejścia granicznego z Republiką Czeską “Okraj” i zdecydowano:
a) albo o wybudowaniu stacji przy samym przejściu granicznym “Okraj”, jak to zrealizowali operatorzy czescy, jednocześnie pokrywając górskie szlaki turystyczne w sąsiedztwie
b) albo o doposażeniu stacji BT-33265 Kowary “Rudnik-Emitel” w trzeci sektor, “wyciągając” z niego zarówno pokrycie drogi do przejścia granicznego “Okraj”, jak i samego przejścia granicznego oraz górskich szlaków turystycznych w sąsiedztwie

Biorąc pod uwagę powyższe – zadajemy finalne pytanie: jak mógłby wyglądać sygnał sieci, jego jakość i stabilność, na trasie, z której log prezentujemy, gdyby zrealizowano wszystkie, wymienione w pkt. 1-9 czynności ?

Log z trasy drogowej: Kłodzko – Ścinawka – Tłumaczów / Golińsk – Mieroszów – Kochanów – Krzeszów – Kamienna Góra – Kowary centrum tutaj

Graficzna prezentacja przebiegu trasy (z częścią “czeską”), gdzie na terenie Czech nie realizowaliśmy pomiaru jakości sygnału – tutaj

Jeśli w grupie Polkomtela nadal będą popełniane tak rażące uchybienia, to zważywszy zarówno poziom inwestycji w zasięg, jak i w modernizacje radiowe u konkurencji – Polkomtel zacznie “gonić” to, co obecnie realizuje konkurencja nie wcześniej, jak za kolejne 5 lat. Problem w tym, że konkurenci, w tym Play – będą w tym czasie już w zupełnie innym miejscu

źródło: informacja własna