Druga tura konsultacji projektu zasad dostępu do sieci zrealizowanych w ramach POPC

Druga tura konsultacji projektu zasad dostępu do sieci zrealizowanych w ramach POPC. Rozpoczyna się druga tura konsultacji dokumentów określających referencyjne zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu POPC1:
– projekt zasad dostępu do gospodarstw domowych [2];
– projekt zasad dostępu do jednostek oświatowych [3] .
Dokumenty zostały zmienione i uzupełnione w wyniku uwag zgłoszonych przez przedstawicieli beneficjentów i izb telekomunikacyjnych podczas pierwszej tury konsultacji i serii warsztatów. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim podejścia do kwestii ustalania opłat z tytułu świadczenia usług BSA i LLU do gospodarstw domowych oraz transmisji danych do jednostek oświatowych. Zmiany objęły również zakres oraz sposób publikowania informacji ogólnych oraz kwestię świadczenia usług hurtowych do punktów adresowych, które znajdują się w zasięgu sieci POPC ale nie zostały do niej bezpośrednio przyłączone. W toku drugiej tury konsultacji zostaną przeprowadzone warsztaty, na których będą szczegółowo omawiane dotychczas zgłoszone uwagi i zmiany wprowadzone do dokumentów
Czytaj dalej …

źródło: UKE