Play na trasie kolejowej od stacji Kłodzko Książek do stacji Wałbrzych Główny

Przeanalizowaliśmy dostępność sygnału sieci oraz dostępności usług w Play, na kolejowej trasie od stacji Kłodzko Książek do stacji Wałbrzych Główny. Przy okazji dodajmy, że z topograficznego punktu widzenia, to odcinek niełatwy. Zestawiając Play z trójką konkurentów – biorąc pod uwagę tylko warstwę pokryciową, nie zaś jakościową – w zakresie zapewnienia dostępności sygnału macierzystego na całej długości cytowanego szlaku kolejowego – najmłodszemu operatorowi brakuje już bardzo niewiele. Wystarczy, że Play wybuduje stację na przykład na maszcie Orange w Ścinawce Górnej, a w Ludwikowicach Kłodzkich i w Bartnicy dowiesi się do masztu Polkomtela, wyposażając te stacje już tradycyjnie w cztery sektory oraz wszystkie sieciowe technologie i sygnał sieci własnej na całej kolejowej trasie od Kłodzka do Wałbrzycha będzie zapewniony. Na trasie, o której mowa, w terminalu z kartą SIM Play wymusiliśmy tryb GSM / UMTS. Trzeba podkreślić, że oprócz zaniku sygnału tam, gdzie jest pożądane wybudowanie kolejnych stacji i tam, gdzie przejeżdżamy przez kolejowe tunele – w terminalu Play ani razu nie pojawiła się informacja o tym, że karta SIM została zalogowana w sieci partnera w roamingu krajowym. Można było bez większych przeszkód skorzystać także z usług voice / data. Dla klientów operatora, to informacja istotna, ponieważ świadczy o tym, że efekty inwestycji zaczynają być widoczne. Jeśli dodatkowo P4 zajmie się na poważnie analizą braków w sygnale wzdłuż szlaków kolejowych i dróg, na których toczy się największy ruch oraz pojawi się z sygnałem tam, gdzie konkurenci od lat dotrzeć nie mogą, na przykład w południowym pasie przygranicznym województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz przyjrzy się brakom w zasięgu nad morzem, w górach oraz w województwie lubuskim, gdzie konkurencja mocno kuleje – nie tylko znacznie ograniczy wydatki na finansowanie roamingu krajowego, ale zabierze konkurentom tych potencjalnych klientów, którzy od lat z usług sieci mobilnych skorzystać nie mogą, ponieważ żaden z operatorów nie potrafił od 1996 roku zapewnić im zasięgu sieci. Ponieważ oprócz totalnych wizerunkowych wpadek – Play wiele razy również pozytywnie zaskakiwał – obecnie, kiedy inwestycje rzeczywiście są widoczne – życzymy operatorowi kreatywności i przebojowości oraz odwagi również na tym polu

źródło: informacja własna