Cyberataki to 445 mld dolarów strat dla gospodarki

Warszawa, 12.10.2017 r., Cyberataki to 445 mld dolarów strat dla gospodarki
Cyberataki kosztują rocznie globalną gospodarkę aż 445 mld dolarów.1 Są w czołówce globalnych zagrożeń w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego. Z okazji Dnia Bezpiecznego Komputera, obchodzonego 12 października, warto sprawdzić procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w firmie. Przed wysokimi kosztami utraty, czy przywrócenia danych firmy może ochronić odpowiednie ubezpieczenie. Ubezpieczenia od cyberryzyk pokrywają koszty związane przede wszystkim z przywróceniem danych oraz ponownym zakupem oprogramowania. Tym samym umożliwiają powrót przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania. Firmy, które stały się celem ataków mogą także liczyć na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego. To m.in. usługi świadczone przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, koszty wynagrodzenia prawników oraz konsultantów public relations, których zadaniem jest doradztwo w komunikacji antykryzysowej oraz odbudowie reputacji. Ważnym elementem jest także przeprowadzanie śledztwa internetowego oraz poinformowanie osób, których dane mogły być zagrożone.
Partnerzy biznesowi poszkodowanej firmy objęci pomocą
Utracone dane mogą wyrządzić szkodę nie tylko przedsiębiorstwu czy instytucji, ale także osobom związanym z nimi. Dlatego ubezpieczyciele zapewniają pokrycie kosztów ochrony prawnej, poniesionych ze względu na naruszenie własności intelektualnej wyżej wymienionych osób, w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych. Wyciek czy utrata danych osobowych i handlowych może skutkować karami finansowymi, koniecznością wypłat odszkodowań i naruszeniem reputacji firmy. Konsekwencje to utrata zysków i klientów. Dlatego polisy od cyberryzyk zakładają także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co zabezpiecza budżet firmy w związku z naruszeniem standardów prywatności, czy przechowywania danych. Polisa często pokrywa koszty postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.  – Polisa od cyberryzyk jest przygotowywana pod indywidualne potrzeby klienta. Oferta jest uzależniona od poziomu ryzyka, branży czy ilości danych, które znajdują się w zasobach firmy. Dobrą praktyką jest wykonanie audytu infrastruktury teleinformatycznej oraz zbiorów danych i procedur bezpieczeństwa, tak by określić rzeczywiste potrzeby oraz właściwie oszacować ryzyko ewentualnych strat – tłumaczy Rafał Mańkowski, ekspert-analityk z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Gdzie znaleźć cyberubezpieczenie ?
Ubezpieczenie można zakupić bezpośrednio u ubezpieczyciela albo skorzystać z doradztwa niezależnego brokera, który pomoże w doborze odpowiedniej polisy. Jego zadaniem jest identyfikacja ryzyk biznesu klienta oraz przedstawienie propozycji gwarantującej ich zabezpieczenie, wsparcie merytoryczne firmy przy zawieraniu umowy oraz w trakcie negocjacji dotyczących wysokości składki i warunków ubezpieczenia.
Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku

źródło: Polska Izba Ubezpieczeń