Tekst jednolity Ustawy Prawo Telekomunikacyjne

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 października 2017 r., poz. 1907 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne. W tym samym Dzienniku Ustaw, pod tą samą pozycją w dalszej części dokumentu opublikowano ujednoliconą treść Ustawy Prawo Telekomunikacyjne
Zainteresowanych zapraszamy do lektury

źródło: RCL