Ericsson przedstawia wyniki fnansowe za trzeci kwartał 2017 roku

Ericsson przedstawia wyniki fnansowe za trzeci kwartał 2017 roku
Podsumowanie trzeciego kwartału
– Sprzedaż spadła o 6% rdr. Sprzedaż skorygowana dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 3%
– Sprzedaż w segmencie Sieci (Networks) zmniejszyła się o 4%. Sprzedaż skorygowana dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych oraz o skorygowany projekt Managed Services w Ameryce Północnej, nieznacznie wzrosła.
– Marża brutto wyniosła 25.4% (28.3%). Skorygowana¹ marża brutto wyniosła 30.0% (29.4%) na skutek wzrostu skorygowanej marży brutto w segmencie Sieci (Networks).
– Zysk operacyjny wyniósł -4.8 (0.3) mld SEK. Skorygowany¹ zysk operacyjny spadł do poziomu 0.0 (1.6) mld SEK. Wyższa od kapitalizacji amortyzacja wydatków na rozwój, wyższa identyfikacja kosztów oprogramowania niż odroczenia negatywnie wpłynęły na zysk operacyjny, o -1.5 (0.5) mld SEK.
– Jak już poinformowano w raporcie drugiego kwartału 2017, firma dostrzega zwiększone ryzyko związane z prowadzonymi projektami oraz zmianami na rynku. Kwartalne zabezpieczenia i korekty wpłynęły na zysk operacyjny w wysokości -2.3 mld SEK, z niskim wpływem na przepływy pieniężne.
– W wyniku trwających redukcji, opłaty restrukturyzacyjne wyniosły -2.8 (-1.3) mld SEK i zostały ujęte w tym kwartale. Obejmuje to odpis aktualizujący w wysokości -1.6 mld SEK, który związany jest z decyzją o zamknięciu i wycofaniu centrum ICT w Kanadzie.
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 0.0 (-2.3) mld SEK, wyniosły 1,6 mld SEK (1,4). Wolne przepływy pieniężne² wyniosły -0.5 (-5.0) mld SEK. Środki netto we wrześniu wyniosły 24.1 (16.3) mld SEK
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson