Sygnał Orange od granicznej Łęknicy do Jeleniej Góry

Prezentujemy jakość sygnału oraz realizowanych handover w sieci, na drogowej trasie od granicznej Łęknicy do Jeleniej Góry. Jak zawsze, terminal był przy oknie w samochodzie, zaś oprogramowanie do realizacji naszego testu, to dedykowana dla naszych potrzeb wersja aplikacji G-Nettrack. Przejazd odbył się w trybie automatycznego wyboru sieci
Przy okazji danych z logu pytamy Orange oraz Networks!:
1) jak się ma realizacja zadań przez Networks! dla potrzeb operatora, polegająca na jakościowej optymalizacji pokrycia sygnałem ?
2) co by się działo, gdyby niespodzianie przestała pracować stacja w granicznej miejscowości Przewóz ?
3) dlaczego na odcinku od Łęknicy, przez miejscowość Czaple aż do miejscowości Iłowa jest tak źle ?
4) czy operator, jako właściciel stacji oraz Networks! jako jako spółka usługowa zadali sobie choć trochę trudu, aby odpowiedzieć na pytanie, czy i jak można poprawić sytuację na odcinkach:
a) Bolesławiec – Ustronie – Chmielno – Lwówek Śląski
b) Rybnica – Jelenia Góra
c) Lwówek Śląski – Pławna – Golejów
Naszym zdaniem, akurat na tych trzech odcinkach nie ma specjalnego problemu, aby sytuacja się zmieniła. Wystarczy bowiem:
a) dla trasy z pkt. “a” podnieść mechanicznie antenę sektorową na azymucie wschodnim w stacji, na maszcie Polkomtela w miejscowości Suszki oraz dobudować mądrze zaprojektowany, wschodni sektor w stacji Włodzice Wielkie
b) dla trasy z pkt. “b” wyżej należy dowiesić się ( z wzajemnością ) do stacji Polkomtela w miejscowości Rybnica
c) dla trasy z pkt. “c” wyżej należy mądrze dowiesić się do stacji Polkomtela w miejscowości Pławna, na kościelnej wieży. Najlepiej byłoby, aby stacja w każdym z pasm posiadała 5 sektorów. W szczególności należy zagwarantować pokrycie trudnego topograficznie odcinka drogi na azymucie północnym: Lwówek Śląski – Pławna oraz Pławna – Lubomierz

Przy okazji pytamy również T-Mobile, który jest właścicielem stacji w miejscowości Henryków Lubański, dlaczego ta stacja, mimo modernizacji stacji w sąsiedztwie – wciąż jest nie zmodernizowana ? Przecież to droga dojazdowa z miasta Lubań do drogi krajowej nr 94, do autostrady A4 oraz na obszar SSE Wykroty !

Wziąwszy pod uwagę analizę danych, zawartych w pliku logu, to co dzieje się na przejechanej trasie świadczy o ewidentnym zaniedbaniu przez podmioty Networks! obszarów przygranicznych województwa lubuskiego, ale … nie tylko tam. Stacji na cytowanym obszarze jest po prostu za mało. Stąd bierze się status “no signal” i stąd biorą się handovery do stacji w irracjonalnych lokalizacjach względem położenia terminala. Z drugiej strony, występujące kłopoty z jakością lub dostępnością sygnału, to również skutek nienależytej parametryzacji sąsiedztw między komórkami oraz zaniechania, o których wspomnieliśmy w punktach “a”,”b” oraz “c” wyżej. Omawiając trasę przygraniczną przy okazji pytamy podmioty: Orange oraz T-Mobile z grupy Networks! oraz firmę utrzymującą i optymalizującą sieć w osobie Networks! – czy i kiedy zostaną przywrócone do eksploatacji wyłączone bądź zlikwidowane stacje przy granicy Państwa, które gwarantowałyby terminalom, wjeżdżającym na teren Polski należytą jakość sygnału oraz pozwalałyby w trybie priorytetu przejmować ruch dla terminali zza granicy. Mowa o wyłączonych stacjach w miejscowościach granicznych:
1) Świeradów-Zdrój / Czerniawa
2) Miłoszów
3) Tłumaczów
Każda z cytowanych stacji była zlokalizowana w pasie granicznym, propagująca sygnał “do” kraju, więc optymalna w zakresie istnienia przy granicy. Warto o podobne rozwiązanie pokusić się również na Przełęczy Okraj / Przejście graniczne z Republiką Czeską, bo są po temu warunki technologiczne

A. Prezentacja przebiegu trasy tutaj ( część wyjazdu z Łęknicy nie jest zaprezentowana, ponieważ aplikacja do rysowania mapy została włączona z opóźnieniem. Plik logu prezentuje cały bieg trasy )
B. Plik logu jakości sygnału Orangetutaj

Informacje powiązane:
Trasa Łęknica – Jelenia Góra, kilka testów transmisji danych
Odwiedziny w granicznej Łęknicy. Co z sygnałem operatorów

źródło: informacja własna