Wyniki konkursu na wybór biegłego w przedmiocie wyceny rynkowej częstotliwości z pasma 420 MHz

Wyniki konkursu na wybór biegłego w przedmiocie wyceny rynkowej częstotliwości z pasma 420 MHz. Ogłoszenie wyników konkursu na wybór podmiotu, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów częstotliwości z pasma 420 MHz. Lista ofert, ze wskazaniem ich kolejności, wraz z ich oceną punktową, według malejącej ilości punktów uzyskanych w drugim etapie:
1. Ernst & Young sp. z o.o Business Advisory spółka komandytowa, nr oferty: 2, łączna liczba punktów: 80,303
2. Audytel, nr oferty: 1, łączna liczba punktów: 75
Ogłoszenie wyników konkursu

źródło: UKE