Grupa Networks! poprawia obszar pokrycia czwartymi sektorami

Jak nasi Czytelnicy wiedzą, bacznie obserwujemy modernizacyjne prace, realizowane przez wszystkich operatorów. Na ich kanwie należy stwierdzić, iż Play bardzo dynamicznie rozwija sieć, musi jednak popracować nad jakością stacji, ponieważ w wielu miejscach, gdzie poprawny jakościowo zasięg powinien być dostępny ze stacji macierzystej – terminal ucieka do roamingu krajowego. Jak wspomnieliśmy w news, związanym z testami w Białymstoku – operator stara się dostosować siatkę geograficzną stacji do zapewnienia optymalnego pokrycia w miastach, ale również wzdłuż biegu dróg, choć w Jeleniej Górze to się jakoś nie sprawdza, ponieważ Play ma ledwie połowę stacji konkurencji. Przy okazji warto wspomnieć, iż już niewiele brakuje do zakończenia prac nad drogą ekspresową S3, która pobiegnie innym szlakiem, więc operatorów zachęcamy do przyjrzenia się dostępności sygnału dla tej właśnie, zmodernizowanej części trasy, wszak to droga ku granicy Państwa. Jak rozwija swój zasięg Plus – wspominaliśmy wiele razy, więc w tym miejscu trudno cokolwiek dodać. “Piętą Achillesową” grupy jest brak jednorodności technologicznej sieci i praktycznie kompletny zastój w budowie nowych stacji. Ciekawostką są ostatnie ruchy grupy Networks! Choć w 4G trudno się dziś doszukiwać jednorodności sieci i zapewnienia takiego układu pasm, gdzie można by z powodzeniem zastosować agregację, to trwają prace modernizacyjne, przy których wymieniane lub dokładane są zestawy antenowe, a następnie uruchamiane są powoli nowe pasma, tj.: LTE800 i LTE1800. Być może grupie rok wystarczy, aby uporać się z tematem opanowania cytowanych inwestycji i doprowadzenia sieci do technologicznego porządku. W Networks! zauważyliśmy jeszcze jedną, jak najbardziej pozytywną tendencję, w szczególności na obszarach o złożonej topografii, gdzie tradycyjnym układem niełatwo pokryć teren wokół stacji bazowej. Grupa, podczas prac modernizacyjnych wiele razy dokłada do już istniejących stacji czwarty sektor, zaś w przypadku budowy nowych – ów czwarty sektor znajduje się w standardzie. Ponieważ w Networks! nowe stacje się budują, to przy modelu czterosektorowym – taka koncepcja pozwala na elastyczniejsze podejście do planowania obszarów pokryciowych, a co za tym idzie – optymalizacji obciążenia stacji i optymalizacji pasm. Zobaczymy, jak kroki, o których tu mowa rozwiną się na dalszym etapie prac inwestycyjnych, ale wiele na to wskazuje, że operatorzy zauważyli korzyści stąd wynikające
Przy okazji pytamy T-Mobile oraz Networks!, kiedy zostanie uruchomiona, wybudowana i oczekująca na uruchomienie nowa stacja grupy, przy ul. 1-go Maja 76 w Jeleniej Górze ? Jako “podpowiedź” informujemy tylko, że przy zachowaniu obecnych azymutów mogą być problemy z interferencjami. Dla przykładu, w paśmie 900 MHz – na dwóch azymutach cytowanej stacji bardzo mocno operuje 900 MHz ze stacji przy ul. Komedy-Trzcińskiego 2 ( to także stacja T-Mobile ). Poziom sygnału odebranego oscyluje wokół -69 dBm, więc może być trudno opanować sytuację do końca. W przypadku nowej stacji, która wciąż nie działa – optujemy za czwartym sektorem, skierowanym na ul. Uroczą, ponieważ tam wciąż, wewnątrz budynków z dostępem do sygnału operatorów Networks! jest ogromny kłopot

źródło: informacja własna