Jakość sygnału sieci operatorów od Białegostoku po Łódź

Prezentujemy “opisową formę” jakości sieci operatorów, na trasie od Białegostoku po Łódź. Przebieg:
a) na odcinku Białystok – Warszawa, krajową S8,
b) na odcinku Warszawa – Łódź autostradą A2

Spostrzeżenia:
1. Plus:
a) trasa S8, na odcinku od Białegostoku do Ostrowii Mazowieckiej: pełne
pokrycie sygnałem LTE (800/1800). Lokalnie, LTE na granicy utraty (przez
mniejszą, aniżeli u konkurencji liczbę stacji), jednakże bez przełączenia do 3G.
b) odcinek: Ostrów Mazowiecka – Wyszków.
Zasięg na tym odcinku zapewniają wyłącznie 2 stacje (z LTE800), co stanowi brak dostosowania ilościowego stacji do potrzeb pokryciowych tego leśnego odcinka drogi. W konsekwencji sygnał LTE dostępny jest wyłącznie w odległości kilku kilometrów od lokalizacji stacji bazowej. Dodajmy, że jedna ze wspomnianych stacji, już po modernizacji – posiada tylko 2 sektory. Plus, jak widać – problemu w takim rozwiązaniu nie widzi
c) pozostała część trasy, to wyłącznie pokrycie w 3G. Najgorsze wrażenie odnosimy na odcinku: Wyszków – Warszawa, a dokładnie od miejscowości Głuchy, gdzie
kończy się logiczny sygnał ze stacji Niegów. Taka sytuacja trwa aż po granice Warszawy. Plus, jako jedyny operator, nie posiada dedykowanej stacji na tym odcinku (stacji BT-16085 nie liczymy, gdyż jest to cały czas “piko” na potrzeby lokalnego zakładu. Nawet mimo wyposażenia jej w pasma LTE900/2100 nie zapewnia sygnału na zewnątrz. W efekcie otrzymujemy losowy sygnał LTE1800 ze stacji, zlokalizowanych w dalszej odległości, który po chwili zostanie utracony i
wracamy do słabego 3G, a czasami nawet 2G
d) po minięciu Warszawy sytuacja nie ulega dużej zmianie w stosunku do odcinka Ostrów Mazowiecka – Warszawa. Plus jako jedyny operator nie posiada dedykowanych stacji do pokrycia autostrady A2, na odcinku Warszawa – Łódź, czego efektem jest “wyspowy” zasięg technologii LTE. Jest to głównie LTE1800, które z trudem dociera z miejscowości położonych sporo dalej od trasy, aby po chwili terminal je “zgubił” i przełączył się do sieci 3G
Takie pokrycie odcinka blisko 320 km ( Białystok – Łódź ) powoduje, iż pasmo UMTS900, które przeważa w trasie – zapewnia transfery ledwie w granicach od 1,5 do 2,5 Mbps w download, a więc “na poziomie roamingu krajowego” w Play. Idąc dalej – nawet po uruchomieniu LTE900 przez Plusa sytuacja nie ulegnie zbytniej poprawie, zaś interpolacyjnie, zasięg nadal będzie zapewniany ze stacji losowych. Biorąc pod uwagę szerokość pasma, dedykowanego dla LTE900, w tej sytuacji trudno prognozować  duże możliwości poprawy osiąganych dziś transferów, zaś celem powinny być realne inwestycje w nowe stacje, jak również rozsądne i “po kolei” rozszerzanie stacji do kolejnych technologii

Podsumowaniem tego, co zastajemy w Plusie niech będzie stwierdzenie, iż
działa on dobrze tam, gdzie zapewnia logiczny sygnał LTE1800 – także, dzięki posiadaniu najszerszego pasma w tym zakresie. Tam, gdzie oferowany jest obecnie zasięg na paśmie “pokryciowym” – jakość usług nie odbiega od tych, znanych klientom z roamingu krajowego w Play. Na usta aż ciśnie się pytanie, co by było,
gdyby grupa nie posiadała tak dużego bloku częstotliwości 1800 MHz ?

2. podmioty grupy Networks!
a) na trasie S8 problemy z dostępem do LTE notujemy w okolicach Zambrowa (na obwodnicy), co zapewne spowodowane jest brakiem implementacji pasma LTE800 na stacjach odpowiedzialnych za pokrycie tego odcinka trasy. Przejeżdżamy go w 3G. Słaby zasięg LTE notujemy również w okolicy miejscowości Mężenin. Problem jednak został już zauważony przez N!, czego efektem jest nowa stacja w tej miejscowości. Na maszcie Play dowieszone zostały już anteny dla stacji podmiotów grupy Networks!
b) pozostały odcinek trasy, także trudny, leśny, pomiędzy Ostrowią Mazowiecką, a Wyszkowem – pokryty jest ciągłym sygnałem LTE, dzięki wybudowaniu na tym odcinku 8 stacji. Dla przypomnienia: Plus posiada 2 !
c) po wyjeździe z Warszawy, aż do samej Łodzi terminal w sieci Orange cały czas jest zalogowany do LTE (800), pochodzącego z logicznych stacji, dedykowanych na pokrycie tej trasy. Tam gdzie notowany jest słabszy sygnał LTE widać już powieszone anteny na masztach należących do Play, co powinno skutecznie rozwiązać ten problem. Pokazuje to, iż Site Sharing pomiędzy Play a N! faktycznie ma miejsce i przebiega sprawnie, z czego powinni być zadowoleni klienci obu grup/operatorów. Chciałoby się w tym miejscu powiedzieć: Plusie, gdzieżeś jest ?

3. Play:

Najmłodszy operator sprawnie radzi sobie z pokryciem całej trasy.
a) Na podlaskim odcinku do roamingu “wpadamy” w okolicach miejscowości
Rzędziany, gdzie stoi już jednak wybudowany nowy maszt Play. Stacja oczekuje na
uruchomienie. Do sieci macierzystej terminal z kartą Play wraca przed
Mężeninem i pozostaje w niej do miejscowości Wola Szydłowiecka. Po
ponownym zalogowaniu do sieci własnej pozostaje w niej już do samej Łodzi
b) na trasie S8, na trudnym odcinku: Ostrów Mazowiecka – Wyszków, gdzie Play posiada 3 stacje własne – 3G pojawia się dosłownie na chwilę, za Ostrowią Mazowiecką oraz przed miejscowością Dybki. Jednak jest to czas bez porównania krótszy, aniżeli w przypadku Plusa
c) na autostradzie A2 przelogowanie do sieci 3G następuje za miejscowością Łyszkowice, ale jest to także “krótki epizod”. Głównym pasmem LTE, na
którym przebywa terminal z kartą Play to LTE1800, nieco rzadziej LTE2100. LTE800
pojawia się dosłownie na chwilę, w miejscach trudnych do pokrycia wyższymi
częstotliwościami, choć nawet ono nie chroni przed przelogowaniem do UMTS900 na wymienionych wcześniej odcinkach

Reasumując, najlepsze, najbardziej przejrzyste pokrycie całej trasy, z logicznych stacji – zapewnia grupa Networks! Play, po wybudowaniu kolejnych, kilku stacji: Rzędziany + dobudowanie 3-4 stacji na podlaskim odcinku S8 oraz 3-4 stacji na trasie A2 zapewni swój własny, logiczny zasięg na całej trasie
Komentarz do Plusa, do którego wciąż wracamy dodaliśmy wyżej, przy opisie pokrycia trasy przez tego operatora

źródło: informacja własna