Ujednolicona Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

W Dzienniku Ustaw z 2017 r., pod pozycją 2062, z dnia 8 listopada br. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ujednolicony tekst Ustawy, o której mowa dostępny tutaj. Natomiast chętnych, zainteresowanych tekstem jednolitym Ustawy Prawo Telekomunikacyjne zapraszamy tutaj

Materiały pokrewne:
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

źródło: RCL