Ruszył kolejny nabór w ramach POPC

Ruszył kolejny nabór w ramach POPC. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został ogłoszony trzeci nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Eksperci UKE wyznaczyli obszary, na których mogą być realizowane projekty w ramach naboru wniosków. Ich identyfikacja nastąpiła m.in. przy wykorzystaniu danych, zbieranych przez UKE w ramach inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, wyników konsultacji społecznych obszarów białych “NGA”, a także informacji o projektach realizowanych w ramach POPC. Określenie obszarów było procesem złożonym i wieloetapowym. Wykorzystano w tym celu narzędzie do wyznaczania optymalnego przebiegu sieci. Bazuje ono na teoretycznym modelu kosztów budowy i prognozowanego popytu. Dzięki temu jest możliwe precyzyjne skierowanie środków publicznych. W trzecim naborze wniosków przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów na 33 obszarach konkursowych. Maksymalna liczba gospodarstw domowych, możliwych do objęcia siecią NGA, wynosi 847 132. W obszarach jest 2579 szkół, które mają szansę uzyskać dostęp do 100 Mb/s. Kwota dofinansowania, przewidziana w tym naborze wniosków, wynosi 1 908 808 869 zł. Środki te są ogromną szansą dla obszarów pozbawionych sieci NGA, dlatego zapraszamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych do składania wniosków o dofinansowanie
poglądowa mapa obszarów, objętych konkursem

źródło: UKE