Wyniki Play za III kwartał 2017 r.

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS za Q3 2017 – komunikat prasowy. Dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA dzięki stałemu wzrostowi bazy klientów abonamentowych oraz wzrostowi zagregowanego ARPU. Play osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała generowanie wysokiej wartości dla klientów oraz osiągnęła satysfakcjonujące wyniki operacyjne, co przyczyniło się do wzrostu bazy abonentów (do 14,9 mln). Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres pierwszych dziewięć miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. w kwocie 4 930 mln (+9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,1x.
Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2017 r.:
Czytaj dalej …

źródło: Play