Plus na szlaku turystycznym od Starego Wielisławia po Polanicę-Zdrój

Prezentujemy jakość sygnału oraz handover w sieci Plus, na turystycznym szlaku od miejscowości Stary Wielisław ( dworzec kolejowy ) po Polanicę-Zdrój, gdzie spacer zakończyliśmy na dworcu PKS. Łączna długość odcinka, to około 9 kilometrów. Szczegółowy przebieg trasy odzwierciedla mapa

Przy okazji pytamy osoby, odpowiedzialne za rozwój oraz jakość sieci:
1. jak wyglądałoby jakościowo pokrycie trasy, gdyby LTE1800 było również obecne w stacji BT-30579 Stara Łomnica, w tym, stacja o której mowa posiadała cztery, efektywne i roztropnie zaprojektowane w zakresie tilt oraz azymutów – sektory
2. jak wyglądałoby pokrycie trasy, o której mowa, gdyby operator uruchomił stację w Kłodzku, przy ulicy Wielisławskiej, gdzie nie ma go już jako jedynego, a warto przypomnieć – kolejny, zresztą raz na naszych łamach – że w sąsiedztwie tej ulicy przebiega nitka kończonej obwodnicy Kłodzka
3. jak wyglądałoby pokrycie wspomnianej trasy, gdyby operator dowiesił się do masztu Orange w Nowym Wielisławiu, z zaznaczeniem, że również z czterema sektorami, ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie
4. jak wyglądałoby pokrycie szlaku, ale nie tylko, lecz również drogi od Bystrzycy Kłodzkiej przez Stary Wielisław, gdyby każdy z operatorów wybudował stację właśnie w Starym Wielisławiu, choćby w sąsiedztwie dworca kolejowego ?

Jak widać, z pliku logu, w trasie, oprócz bytności w GSM, terminal tracił sygnał sieci, a oprócz tego logował się do stacji, odległych około 20 kilometrów od swojego położenia, w tym do przeciążonych ruchem stacji Góra Igliczna ( BT-33729 ), Czarna Góra ( BT-33518), Lądek-Zdrój, Góra “Dzielec” Emitel ( BT-33519 ) oraz do dwóch stacji w mieście Nowa Ruda, która nie dość, że ma deficyt stacji w Plusie, to na domiar złego, dwie stacje na jej rzecz pracujące: Węglowa Wola 26 ( BT-34321 ) oraz na Górze Św. Anny ( BT-34375 ) pokrywają znaczny obszar w swoim dalekim sąsiedztwie tylko dlatego, że grupa Polkomtela albo nie ma tam stacji, albo stacje nie posiadają zaimplementowanego LTE. Dodajmy, że stacja BT-34321, w zasadzie od początku powinna posiadać cztery sektory, ze względu na braki w sąsiedztwie. Niestety, dziś pracują w stacji jedynie dwa sektory. Lokalizacjami, gdzie stacje w Nowej Rudzie pokrywają w LTE obszar niepotrzebnie, bo mogłyby to skutecznie czynić inne stacje są dla przykładu tereny, sąsiadujące ze stacjami:
a) Stara Łomnica (BT-30579, maszt własny. Stacja posiada tylko GSM/UMTS900, brakuje w niej czwartego sektora, brakuje w niej LTE, w tym warto rozważyć podniesienie tilt mechanicznego na każdym z sektorów ze względu trudną topografię dookoła. Dodajmy, na własnym obiekcie Polkomtela – konkurenci Networks! LTE posiadają !!! )
b) Ścinawka Górna, maszt Orange, BT-34318. Tu również pracuje tylko GSM/UMTS900 i nie ma LTE. W stacji pożądany byłby także czwarty sektor. Tu, konkurenci również posiadają LTE. Grupa Polkomtela – jak wyżej
c) podobne uchybienia, co istotne – na własnych masztach – operator posiada również w przypadku kolejnych stacji:
– Ludwikowice Kłodzkie (BT-30612), gdzie konkurenci posiadają trzy sektory na maszcie Polkomtela, a Polkomtel tylko dwa, choć wskazane byłyby cztery. Ten brak po części jest również w jakiejś mierze “korygowany” przez dostępność sygnału ze stacji w Nowej Rudzie, choć wcale nie musiałoby tak być
– Bartnica (BT-30619), maszt własny, gdzie konkurenci posiadają trzy sektory i LTE, natomiast Polkomtel … kolejny raz tylko dwa sektory i tylko GSM/UMTS900, bez LTE !!!

Kontynuując temat niepotrzebnego pokrywania obszarów przez dwie, wymienione wyżej stacje stacje w Nowej Rudzie – do listy koniecznych zmian konfiguracyjnych dodajemy jeszcze stację w Wambierzycach (BT-34303), gdzie Polkomtel posiada trójsektorową stację, wokół stacji jest mnóstwo braków w sygnale, które próbują ratować stacje z Nowej Rudy, zaś w Wambierzycach operator oferuje ledwie LTE800. Sugerujemy podniesienie tilt mechanicznego na każdym z sektorów, dołożenie LTE1800 oraz czwartego sektora i wtedy większość problemów zostanie rozwiązana, w tym odciążone zostaną stacje z Nowej Rudy. Przypomnijmy, że Wambierzyce, to miejsce pielgrzymkowe, ale również miejscowość turystyczna, przez turystów odwiedzana przez cały rok. Dopełniając krótkich podsumowań wspomnijmy jeszcze o turystycznej miejscowości Kamieniec w Kotlinie Kłodzkiej, z pięknym pałacem i ośrodkiem kulturalno-oświatowym, gromadzącym miłośników muzyki, poezji, teatru i sztuki ( współrzędne: 50.456411N / 16.546268 ). Tu, kłopoty z dostępem do sygnału sieci ma każdy z operatorów, lecz Polkomtel mógłby uporać się z problemem w dwojaki sposób:
– albo montując repeater sygnału stacji Piszkowice (BT-30602) na terenie pałacu
– albo korygując tilt sektora stacji Piszkowice, z azymutem w kierunku Kamieńca, tak by sygnał sieci dotarł w miejsce, o którym mowa, w tym pojawił się wewnątrz pałacu

Wracając do naszej trasy szlakiem turystycznym od Starego Wielisławia po Polanicę-Zdrój, log jakości sygnału udostępniamy tutaj

źródło: informacja własna