Ericsson Radio Tech Day in Poland – kilka słów relacji

Jak informowaliśmy w komentarzu pod materiałem tutaj – mieliśmy zaszczyt uczestniczenia w dniu wczorajszym w prezentacji firmy Ericsson. Techniczna nazwa: “Radio Tech Day Poland”. Jak nas poinformowano, łącznie, w prezentacji uczestniczyło 120 osób. Prezentacja miała miejsce w Krakowie, w centrum R&D firmy Ericsson. Jej celem był pokaz technologii 5G, w tym w praktyce, o czym producent poinformował również w swoim komunikacie prasowym. Już na wstępie zaznaczmy, że w przekazach przedstawicieli Ericssona, z którymi mieliśmy możliwość przeprowadzenia rozmów, w tym z ust Szefowej Marketingu i Komunikacji, Pani Katarzyny Pąk, której dziękujemy za zaproszenie – wiele razy padała deklaracja, że Ericsson jest firmą innowacyjną, wciąż się rozwija i wciąż poszukuje ambitnych, kreatywnych i zdolnych do poświęcenia zapału oraz czasu – ludzi do pracy, w tym w siedzibie R&D Kraków oraz tzw. Ericsson Garage – zapleczem rozwoju projektów, służących do rozwoju technologii i innowacji. Zapraszamy zatem “głodnych wiedzy i chęci rozwoju” do nawiązania kontaktów z firmą Ericsson. Organizując prezentację, Ericsson zadbał o to, aby oprócz wysokiej jakości technicznego przekazu – w gronie odbiorców znaleźli się przedstawiciele operatorów, firm technologicznych ( np. Motorola ), firm związanych z budowaniem zaplecza do transmisji danych ( Emitel ), świata nauki oraz projektów start’upów. Pośród przedstawicieli firm telekomunikacyjnych najliczniejsze grono stanowili przedstawiciele kierownictwa pionów radiowych i technicznych Orange, Plus oraz Play. Można było także pojedynczo dostrzec pracowników T-Mobile. Jako, że Networks! jest spółką utrzymaniową i optymalizacyjną dla podmiotów globalnych ( T-Mobile i Orange ) – w tak istotnej prezentacji trudno było nie zauważyć przedstawicieli Networks!, którym przewodził Leszek Lis, Członek Zarządu ds.Technicznych. W tym miejscu dziękujemy Panu Leszkowi Lisowi za wymianę opinii na temat jakości sieci oraz ustalenie kanałów przepływu informacji między naszym portalem a Networks! Będąc w tak istotnej jednostce Ericssona, u schyłku roku – trudno nie zapytać o operatora wiodącego w kontaktach handlowych w Polsce. Jak informuje dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej: największym odbiorcą sprzętu i usług Ericssona na rynku polskim jest grupa Polkomtela. Wracając do konferencji – warto wspomnieć o kilku zasadniczych atutach technologii 5G, co było podkreślane wielokrotnie:
1) znaczące ograniczenie opóźnień w transmisji danych, idące w kierunku tych, zbliżonych do zera
2) skalowalność zasobów, w tym agregacja sporo większej ilości częstotliwości, aniżeli w przypadku rozwiązań 4G. Kolejne, to: zastosowanie efektywniejszych algorytmów MIMO oraz wprowadzenie do tak działających sieci modulacji nawet rzędu 1024QAM
3) skorzystanie z walorów chmury oraz wirtualizacji. Efekt, to polepszenie efektywności wykorzystanych dotąd zasobów, w tym możliwość przeniesienia części “infrastruktury” na poziom oprogramowania, bliższego klientowi. To z kolei spowoduje sprawniejsze funkcjonowanie sieci, w tym właśnie ogranicza opóźnienia transmisji danych
4) przejście usług sieciowych w kierunku od klienta indywidualnego w kierunku klienta korporacyjnego, instytucjonalnego oraz internetu rzeczy IoT. Reasumując, technologii 5G nie do końca można wiązać z wykorzystaniem jej na codzień dla usług głosowych bądź DATA. Całkiem dobrze radzi z tym sobie dobrze zalgorytmizowana sieć 4G, o właściwym zasięgu. 5G, to model sieci bardziej industrialny, do komunikacji z urządzeniami i między urządzeniami, w tym o wysokiej precyzji
Cechy urządzeń oraz założenia:
a) energooszczędność,
b) bliskość stacji bazowej
c) możliwość komunikacji nawet na duże odległości
Jako przykład zademonstrowano możliwość współuczestniczenia w przeprowadzanej operacji chirurgicznej zespołu zdalnych chirurgów, mających możliwość koordynacji działań “na żywo”. Każdy z członków zespołu może mieć możliwość manewrowania robotem medycznym, który będzie bezpieczny nawet w trybie zdalnym. Wszystko dzięki temu, że praktycznie nie będzie opóźnienia od wykonania czynności operatora do wykonania działania na pacjencie. Technologia 5G, to również możliwość diagnostyki medycznej na odległość, konsultacji międzyszpitalnej on-line, gdzie dziś, ze względu na opóźnienia sieciowe podobne rzeczy są niemożliwe. 5G, to inteligentne miasta oraz inteligentne samochody, w których zespoły czujników komunikują się między sobą, a dzięki temu ruch na ulicach i samo korzystanie z samochodu są bezpieczniejsze. Całość zaś przybliża nas w kierunku niemal autonomicznego pojazdu. Przy okazji informacji o zaletach technologii 5G zaprezentowano również koncepcję Federacji Usług Sieciowych. Polega ona na kontynuacji współpracy pomiędzy urządzeniami, korzystającymi z komunikacji 5G mimo tego, że migrują one nawet poza granice macierzystego kraju operatora. Gwarancją jest unifikacja standardów, do której wiodący producenci infrastruktury sieciowej dążą. Zaprezentowano również multipasmowe systemy anten 5G, które wyglądają na bardzo duże, względem tego, co widzimy dziś na stacjach. Producent uspokajał jednak na konferencji, że wielkość anteny, to nade wszystko integracja wielu zadań, które dotychczas były realizowane przez moduły poza anteną. W tym radio oraz inteligencja takiego zespołu, czyli systemy czujników i sterowania. Reasumując, to co mogło kolejny raz powodować opóźnienia w transmisji danych – obecnie znajdzie się jako jeden z modułów w samym systemie antenowym, bo trudno w tym momencie mówić o antenie jako takiej. Dzięki temu komunikacja na poziomie sterowania i elastycznego przydzielania zasobów będzie po części “inteligencją” anteny, więc cały organizm będzie funkcjonował sprawniej. Warto dodać, że dzięki rozwojowi inteligencji 5G oraz rozwojowi urządzeń, które z jej dobrodziejstw będą korzystać – zwiększy się również inteligencja i jakość całej sieci, w tym w pasmach dotychczas pracujących. Technologia 5G niesie za sobą również konieczność znaczącego rozwoju sieci przez operatorów, do czego zwykle operatorzy są mało chętni. Jeśli za rozwojem sieci pójdzie możliwość uzyskania większych przychodów – będzie to na pewno bodziec do zmian w tym zakresie. Marcin Cichy, Prezes UKE, którego prelekcja odbyła się na końcu przekazu wskazał na istotność wielu kwestii po stronie rozwiązań prawnych, w tym na konieczność zwiększenia dopuszczalnych norm emisji pola elektromagnetycznego w Polsce. Dziś te normy są rygorystyczne i Polska jest jednym z czterech krajów Europy o takim rygorze. Jak dodał Marcin Cichy – obecnie trwają rozmowy z Ministrem Ochrony Środowiska w sprawie ustawowych zmian, w przedmiocie, o którym mowa,.aby rozwój sieci 5G był w ogóle możliwy. W gestii UKE jest również definiowanie trendów rozwojowych komunikacji szerokopasmowej, w tym dostępu do usług inteligentnych oraz internetu. W tym zakresie realizowany jest m.in. program POPC oraz następuje określenie głównych kierunków działań na poziomie Unii Europejskiej. W gestii regulatora jest także gospodarka częstotliwościami. Tu, niestety, jak wskazał Marcin Cichy – jest wiele problemów do rozstrzygnięcia, w tym uwolnienie części częstotliwości, wskazanych do wykorzystania dla potrzeb 5G – przez wojsko, części przez nadawców TV oraz uzgodnień co wykorzystywanych częstotliwości przy granicy na poziomie międzynarodowym, gdzie największym problemem jest porozumienie z podmiotami po stronie rosyjskiej. Prezes UKE zakreślił szacowany czas rozwiązania problemów i dostępu do puli potencjalnych zakresów częstotliwości na koniec 2025 roku. Wedle Ericssona – wdrożenie sieci 5G w sposób widoczny dla konsumenta, to koniec 2020 roku, gdzie już od dziś systemy sieciowe, krok po kroku ewoluują w kierunku rozwiązań 5G. Są nimi: rozwiązania chmurowe, możliwość agregacji coraz większej ilości pasm, czy zaawansowane rozwiązania MIMO oraz coraz wyższe poziomy modulacji QAM, wdrażane celem jakościowego ulepszenia sieci i uczynienia jej bardziej elastyczną, skalowalną oraz efektywniejszą
Pośród prelegentów, na prezentacji Ericsson Radio Tech Day Poland znalazły się takie autorytety, jak Pan profesor Mischa Dohler, którego prelekcja była nie tylko treściwa, ale dynamiczna i pełna entuzjazmu w szczególny sposób. Chętnych do odwiedzenia serwisu internetowego Pana profesora zapraszamy tutaj – naprawdę warto. Uczestnicy pokazu, oczywiście oprócz samych technicznych aspektów spotkania:
– prezentacja sieci,
– prezentacja komunikacji sieciowej,
– aspektów radiowych,
– stacji nadawczej / systemów antenowych 5G,
-prezentacja startupów, wspieranych przez Ericssona: łódź solarna oraz dron pomiarowy parametrów sieci komórkowej )
mieli również możliwość wysłuchania prelekcji następujących osób:
1) Sandora Albrechta, szefa inicjatywy Ericsson Garage na świecie
2) Martina Mellora, szefa firmy Ericsson w Polsce
3) Davida Bjore, szefa rozwoju 4G / 5G w firmie Ericsson
4) Petera Marshalla, szefa współpracy z uczelniami projektów 5G w Europie oraz
5) profesora Mischy Dohler’a
6) Marcina Cichego, Prezesa UKE
Spotkanie prowadzili: Pani Brigitta Finnander, szefowa R&D Center Ericsson w Polsce oraz Martin Mellor, Szef Ericsson Polska, zaś atmosferę wzajemnych relacji oraz troski o gości tworzyła Pani Katarzyna Pąk, Szefowa Marketingu i Komunikacji Ericsson Polska, której jeszcze raz dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak szczególnej prezentacji. Panu Michałowi, pracownikowi Ericssona dziękujemy za możliwość szukania odpowiedzi na zadawane przez nas pytania

Fotografie z prezentacji Radio Tech Day Poland by Ericsson, które przybliżą Czytelnikom zakres informacji, które przekazano uczestnikom – tutaj (rozmiar pliku spakowanego zip: 55 MB ). Dziękujemy organizatorom oraz prelegentom za możliwość robienia zdjęć

źródło: informacja własna