Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r.

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r.
– Przychody Grupy Multimedia Polska za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 510,2 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,4% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
– Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 252,9 mln zł, a marża EBITDA 49,6%.
– Zysk netto z działalności kontynuowanej za 9 miesięcy 2017 r. wyniósł 8,9 mln zł.
– Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec września 2017 r. wzrosła o 3,8% r/r do 1,73 mln.
– Na koniec września 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 757,6 tys. klientów usług telekomunikacyjnych.
Zwracamy uwagę, że działalność energetyczna została sprzedana poza Grupę MMP w lipcu 2017 r., stąd statystyki operacyjne nie obejmują już tej działalności a wynik finansowy ukazuje działalność energetyczną jako działalność zaniechaną do dnia sprzedaży spółki Multimedia Polska Energia sp. z o.o. Wobec tego zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych wcześniej tj. do trzeciego kwartału 2016 roku
Czytaj dalej …

źródło: Multimedia Polska