Łódzkie dni Informatyki

Łódzkie Dni Informatyki. Wiodącym tematem Łódzkich Dni Informatyki będą technologie 5G, szczególnie w kontekście nowych możliwości jakie dają one projektom realizowanym w ramach Smart Cities, a także w zakresie wsparcia Przemysłu 4.0. Organizatorem I edycji Łódzkich Dni Informatyki jest ICT Polska Centralna Klaster, który skupia obecnie 28 uczestników. Do klastra należą 3 największe łódzkie uczelnie wyższe, największe i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa z branży ICT z regionu oraz instytucje otoczenia biznesu. Potencjał wszystkich podmiotów zrzeszonych w klastrze gwarantuje wysoki merytoryczny poziom Łódzkich Dni Informatyki. Data i miejsce: 22-23 listopada 2017 r., Politechnika Łódzka, ul. Stafanowskiego 18/22, budynek A10
– witryna Imprezy: http://lodzkiedniinformatyki.pl

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji