Grupa Cyfrowy Polsat angażuje się w przejęcie Netii

Planowana strategiczna inwestycja Grupy Cyfrowy Polsat – zakup pakietu akcji spółki Netia. Nowe usługi, nowy rynek i wzmocnienie realizacji strategii operatora konwergentnego. Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA Netii. Grupa Cyfrowy Polsat, największa polska prywatna firma, zbudowana w oparciu o polski kapitał, zrealizuje tym samym kolejną strategiczną inwestycję mającą na celu dalszy rozwój oferty multiplay i wzmocnienie realizacji strategii operatora konwergentnego. – Netia, to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej Grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków – komentuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.
Netia idealnie wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Grupy Cyfrowy Polsat oraz zapewnia jej silne wsparcie w 3 obszarach:
1. Cenna Infrastruktura:
a) Ogólnopolska infrastruktura telekomunikacyjna:
– 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej,
– miejska infrastruktura światłowodowa w 48 największych polskich miastach,
– sieć dostępowa docierająca aktualnie do 2,5 mln lokalizacji.
b) Infrastruktura pozwalająca szybko i efektywnie zwiększyć pojemność sieci mobilnej Grupy Polsat.
c) Większa elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej – inwestycje celowane zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych.
2. Atrakcyjna baza klientów
a) Baza blisko 1 mln klientów segmentu B2C stanowi potencjał do dosprzedaży produktów Grupy Polsat w ramach strategii multiplay.
b) 25 tys. klientów B2B i bezpośredni dostęp do ponad 800 kluczowych budynków biurowych w Polsce (istniejące okablowanie).
3. Całkowicie nowy rynek
a) Lokalizacja obecnych klientów Netii oraz zasięg jej infrastruktury dostępowej otwiera całkowicie nowy rynek dla Grupy Polsat – duże miasta i aglomeracje miejskie
Większa elastyczność w rozbudowie sieci telekomunikacyjnej
– Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety – zaznacza Tobias Solorz. Poza siecią szkieletową, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, docierającą już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom Grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Jednocześnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłości, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu. – Zyskamy większą elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwość realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie średnioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy – podkreśla Tobias Solorz
Czytaj dalej …

źródło: Cyfrowy Polsat