Wyniki konsultacji planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz

Wyniki konsultacji planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz. Dnia 25 października 2017 r. Prezes UKE rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko
Ogłoszenie wyników konsultacji

źródło: UKE