Ministerstwo Cyfryzacji: Spotkanie podsumowujące Konsultacje Społeczne Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wdrażającej RODO

Spotkanie podsumowujące Konsultacje Społeczne Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wdrażającej RODO. W październiku 2017 roku zakończyliśmy konsultacje społeczne pakietu zmian legislacyjnych, wdrażających Ogólne Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zależy nam, aby proces legislacyjny odbywał się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Aktualnie dedykowany projektowi Zespół uważnie analizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Stanowisko Ministra Cyfryzacji dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych, będące efektem tej pracy, zostanie przedstawione na Konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2018 r., godz. 8:00. Ze względu na ilość zgłoszonych uwag i przewidywaną liczbę pytań z sali, doprecyzowujących stanowisko Ministra, spotkanie planujemy zakończyć o godz. 17:00. Dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na owocne spotkanie w styczniu. Jednocześnie z uwagi na duże zainteresowanie oraz względy logistyczne, w spotkaniu będą mogły wziąć udział osoby, które dokonały uprzedniej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Ministra Cyfryzacji lub drogą mailową. Każda z takich osób otrzymała drogą mailową stosowną informację. Osoby takie prosimy o ostateczne potwierdzenie udziału do 22 grudnia, do godz. 12:00 na adres: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji