Dostęp hurtowy do sieci POPC – rola Prezesa UKE

Dostęp hurtowy do sieci POPC – rola Prezesa UKE. W ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystają z dofinansowania na budowę sieci szerokopasmowych na terenach wykluczonych cyfrowo. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania, określonymi m.in. w rozporządzeniu GBER1 – art. 52 ust. 5 oraz Wytycznych UE2 – motyw 78 lit. g, beneficjenci POPC zobowiązani są do zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych w ramach POPC. Prezes UKE jest odpowiedzialny za określenie warunków hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych wybudowanych w ramach POPC. W związku z pytaniami beneficjentów POPC, Prezes UKE wyjaśnia podejście do określania warunków dostępu hurtowego w I i II naborze POPC
Czytaj dalej …

źródło: UKE