Rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz

Rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz. Rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz. Prezes UKE ogłasza rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz. Ogłoszenie drugiej rundy konsultacji wynika z modyfikacji (poszerzenia) przedmiotu przetargu, a także z faktu, że po zapoznaniu się ze stanowiskami konsultacyjnymi zgłoszonymi w ramach pierwszej rundy konsultacji, Prezes UKE uwzględnił niektóre z postulowanych zmian warunków przetargu. Zmiany te wymagają ponownego skonsultowania z rynkiem
Czytaj dalej …

źródło: UKE