Rozbudowa stacji Plusa w Rudzie Śląskiej i …

Plus zmodernizował stację w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pokoju 2. Lokalizacja: wieża ciśnień. W stacji dołożono trzeci sektor UMTS900. Niestety … wciąż nie zaimplementowano tu żadnej technologii LTE. Kodowy numer stacji: BT-22562

źródło: informacja własna