Orange na kolejowym szlaku od Nysy do Wrocławia

Prezentujemy jakość sygnału i parametryzacji sieci Orange, na kolejowej trasie od miasta Nysa, przez Grodków – do Wrocławia. Jak widać z danych w logu – operatorowi nie tylko brakuje ustabilizowania logowania terminala do segmentu LTE, ale również stacji w drodze, które mogłyby zagwarantować bezprzerwowy dostęp do sieci. Plik logu dostępny tutaj
Dla przypomnienia i porównania – prezentacja danych z tej samej trasy, dla konkurenta, w osobie sieci Plus – tutaj

źródło: informacja własna