UKE: Konsolidacja projektu decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

Konsolidacja projektu decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA). 14 lutego 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji, w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 4 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej …

źródło: UKE