UKE: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup 4 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych dostosowanych do potrzeb Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.2.
Termin składania informacji:
Informację sporządzoną według wzoru zawartego w poniższym pliku należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 16:15 na adres poczty elektronicznej: sekretariat.warszawa@uke.gov.pl
Szczegóły w poniżej załączonym pliku

źródło: UKE