Nowe stacje Play

Poniżej informacja o nowych stacjach Play, o których dotąd nie informowaliśmy:
1. Biskupice koło Olesna, maszt własny. Nr kodowy stacji: OLK6002
2. Nowe Karmonki, Obłąki – sąsiedztwo DW494. Obiekt: maszt T-Mobile. Kodowy numer stacji: OLK7001
3. Stare Budkowice, maszt T-Mobile. Kodowy numer stacji: OPO7011
4. Truskolasy, ul. Słowackiego. Nowy maszt stały, zamiennik za zlikwidowaną, pracującą obok – stację mobilną. Kodowy numer stacji: KL2510
5. Jełowa, ul. Oleska – sąsiedztwo DK45. Lokalizacja: maszt Orange. Stacja oczekuje na uruchomienie. Kodowy numer stacji: OPO7009

źródło: informacja własna