Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA)

Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.5. Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-0022/17„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 27.03.2018 r.
Dokumenty, powiązane z przedmiotową sprawą można odnaleźć tutaj

źródło: UKE