Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r.” Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych dla prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada m. in. zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego, zakup urządzeń do pomiaru parametrów technicznych wybudowanych sieci w terenie, szkolenia organizowane przez UKE dla beneficjentów, szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC.
– Całkowita wartość projektu: 3 170 000,00 PLN
– Dofinansowanie projektu z UE: 2 682 771,00 PLN

źródło: UKE