Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych

Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych. Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC. W celu ułatwienia operatorom sieci, zrealizowanych w wyniku II konkursu POPC, przygotowania własnych ofert hurtowych, Prezes UKE we współpracy z operatorami opracował:
1. “Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych” oraz
2. “Ceny dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC”.
Dokumenty te są rekomendacją o znacznym stopniu elastyczności i ogólności. Zachowanie zasad określonych w ww. dokumentach, przy uwzględnieniu specyficznych warunków rynkowych, w opinii Prezesa UKE będzie gwarantowało spełnienie wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego. Operatorzy sieci POPC powinni samodzielnie określić szczegółowe warunki dostępu hurtowego mając na względzie obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego. Zgodnie z dokumentacją konkursową1, Prezes UKE zatwierdza oferty dla gospodarstw domowych i cenniki dla jednostek oświatowych
Czytaj dalej …

źródło: UKE