Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w 2017 r. Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych, SMS-y Premium Rate, zmiana warunków umowy niezgodnie z ustaleniami z rozmowy telefonicznej czy nieuznanie roszczeń w związku z uszkodzeniem przesyłki – to tylko niektóre problemy, z jakimi konsumenci zwracali się w 2017 roku do Prezesa UKE. Prezes UKE prowadzi postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR). Mają one na celu polubowne rozwiązanie sporów między konsumentem a dostawcą usług i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za 2017 rok
Czytaj dalej …

źródło: UKE

Materiał powiązany:
co wart jest dzisiaj regulator usług telekomunikacyjnych ?