NIK: czy Polakom zagraża smog elektromegnetyczny ( panel ekspertów )

Uwzględniając częste monity społeczne NIK zorganizował panel ekspertów, w temacie szkodliwości, analizy oraz potencjalnego zapobiegania szkodliwemu wpływowi fal elektromagnetycznych, które w sąsiedztwie pracy stacji bazowych i innych urządzeń, emitujących pole elektromagnetyczne – smog elektromagnetyczny. Do lektury materiału, z naszej strony dodamy tylko, iż analiza bieżącego rozkładu pola elektromagnetycznego dla poszczególnych zakresów częstotliwości rzeczywiście nie jest dostatecznie uregulowana i w większości traktowana po macoszemu. Podobnie, nierzadko postępują sami operatorzy, nie zgłaszając zmian w wyposażeniu stacji bazowych bądź sugerując, że pole elektromagnetyczne pochodzi wyłącznie od anten sektorowych, przy pominięciu pola elektromagnetycznego, wytworzonego przez anteny linii radiowych, pracujących w zakresie zdecydowanie wyższych częstotliwości, aniżeli anteny sektorowe. Materiał, o którym mowa na wstępie tutaj

źródło: NIK / komentarz red.