Netia: Raport bieżący nr 24/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Netia: Raport bieżący nr 24/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 maja 2018 r. Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 17 maja 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszego raportu
– treść Załącznika

źródło: Netia

Warte zwrócenia uwagi:
Dostęp do listy Raportów bieżących Netii tutaj
Plan podziału Polkomtel ( luty 2018 rok )