Zmiany w Megaustawie – świadczenie usług przez JST

Zmiany w Megaustawie – świadczenie usług przez JST. Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego.
Nowelizowane przepisy przewidują:
– rezygnację z wydawania przez Prezesa UKE zgód w formie decyzji administracyjnych;
– określenie warunków świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu w Megaustawie i rozporządzeniu w sposób, zapewniający świadczenie usług o wysokiej przepływności;
ograniczenie zasięgów samorządowych hotspotów wyłącznie do przestrzeni publicznej.
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie dostępu do internetu o wysokiej jakości (łącza o przepływnościach min. 30 Mbit/s). Zapewni to użytkownikom końcowym możliwość efektywnego korzystania z internetu w miejscach publicznych, w szczególności funkcjonalny dostęp do usług cyfrowych takich jak: e-administracja, e-zdrowie, czy obywatel.gov.pl. Nowe regulacje wpłyną pozytywnie na zwiększenie zainteresowania usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, a także rozwój budowanej przez JST infrastruktury. Jednocześnie zmiany te nie będą ingerować w konkurencję na lokalnych rynkach, ponieważ bezpłatny dostęp do internetu świadczony przez JST zostanie ograniczony jedynie do miejsc publicznych. Takie regulacje wpisują się w główne założenia określone w Strategicznych kierunkach działań Prezesa UKE w latach 2017-2021 oraz w politykę Komisji Europejskiej, mające na celu wyposażenie do 2025 r. w łącza internetowe o wysokiej przepływności miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne, takich jak: placówki administracji publicznej, szkoły, biblioteki i szpitale

źródło: UKE