UKE zaprasza na warsztaty POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztat: “Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Center ****, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa. Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 8 czerwca do 18 czerwca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracyjny „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”. Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutu Łączności.
Uczestnicy warsztatów „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” będą mieć okazję do zapoznania się m.in. z zasadami dotyczącymi wymiany punktów adresowych i możliwością rozbudowy sieci, najbardziej istotnymi zapisami umów, wymaganiami technicznymi i praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta. Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Julita Sobczak, e-mail: julita.sobczak@uke.gov.pl
– plik do pobrania tutaj

źródło: UKE