Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS. Zgodnie z zapisami decyzji notyfikujących przyznanie pomocy publicznej na budowę RSS „(…) w okresie ważności umowy opłaty nałożone przez operatora infrastruktury będą zatwierdzane, a następnie monitorowane i weryfikowane przez UKE”, a „(…) cena za dostęp hurtowy będzie opierać się na średnich cenach podobnych usług na bardziej konkurencyjnych obszarach, a w przypadku gdy oferta referencyjna nie jest dostępna, ceny hurtowe i warunki dostępu będzie zatwierdzał UKE”. 13 kwietnia 2018 r. Prezes UKE zwrócił się do operatorów o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy, zawierających informacje o opłatach za usługi na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, na warunkach komercyjnych, pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Dzięki uzyskanym informacjom przygotowana została aktualizacja cen za usługi podobne do świadczonych przez RSS.
Jednocześnie załączamy odnośniki do komunikatów Prezesa UKE dotyczących:
oferty referencyjnej określającej warunki zapewnienia dostępu do RSS,
stanowiska Prezesa UKE w sprawie dostępu do RSS
Wszystkim operatorom, którzy przekazali wypełnione kwestionariusze dotyczące wysokości opłat na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, dziękujemy za współpracę oraz cenny wkład merytoryczny
Załącznik:
ceny rynkowe

źródło: UKE