Pożyczka szerokopasmowa z POPC dla podmiotów wpisanych do RPT

Pożyczka szerokopasmowa z POPC dla podmiotów wpisanych do RPT. Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przypomina o możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (wpisane do RPT[1]) z instrumentów finansowych („pożyczka szerokopasmowa”) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Niskooprocentowane pożyczki skierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Poza przedsięwzięciami stricte infrastrukturalnymi możliwe jest również finasowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora MŚP. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci preferencyjnych pożyczek udzielane jest bezpośrednio przez wybrane instytucje finansowe (na podstawie wniosków). Szczegółowe informacje oraz lista podmiotów udzielających pożyczek szerokopasmowych dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego [2]
__________
Rejestr dostępny na stronie: BIP UKE
Podmiot zarządzający środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów zwrotnych UE (instrumenty finansowe), dedykowanych rozwojowi infrastruktury szerokopasmowego Internetu

źródło: UKE