Rekordowy wzrost liczby klientów Orange Światłowodu

Rekordowy wzrost liczby klientów Orange Światłowodu. W drugim kwartale 2018 roku aż 39 tys. klientów zdecydowało się na Orange Światłowód. Z superszybkiego internetu korzysta niemal 300 tys. użytkowników, czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem. O ponad jedną trzecią wzrosła liczba indywidualnych klientów usług konwergentnych. Dzięki automatyzacji i uproszczeniu procesów biznesowych Orange Polska obniżył koszty pośrednie swojej działalności aż o 10 % rok do roku. Firma podtrzymuje całoroczny plan w zakresie EBITDA. Tak wyglądają wybrane dane z opublikowanych właśnie wyników Orange Polska za II kwartał. – W drugim kwartale 39 tys. nowych klientów wybrało Orange Światłowód i jest to najlepszy wynik kwartalny w historii – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. – Światłowód jest już dostępny dla blisko 3 mln domów i mieszkań w Polsce. Podpisaliśmy też umowę z T-Mobile, by otworzyć ich klientom dostęp do naszej sieci światłowodowej. To pozwoli Orange Polska uzyskać wyższą stopę zwrotu z tej sieci i przyspieszy upowszechnianie się tej technologii i konwergencji w Polsce – dodał. Orange Polska przybywa użytkowników pakietów konwergentnych, łączących usługi stacjonarne, mobilne, i telewizję. Są one opłacalne dla klientów, a dla firmy budują długoterminową wartość. Oferta telewizyjna Orange również zdobywa coraz więcej użytkowników. Orange TV ogląda już 900 tys. Polaków. Korzystny wpływ na wyniki Orange Polska w drugim kwartale miały znaczące oszczędności wynikające z transformacji działalności. – To wszystko sprawia, że możemy potwierdzić całoroczne przewidywania w zakresie EBITDA. Jesteśmy na dobrej drodze, by wrócić na ścieżkę wzrostu, zgodnie z założeniem strategii Orange.One – podsumował Jean-François Fallacher.
Wyniki komercyjne pod znakiem światłowodu, konwergencji i telewizji
Wyniki za drugi kwartał pokazują, że klienci coraz chętniej wybierają korzystne konwergentne pakiety usług komórkowych i stacjonarnych. W drugim kwartale 2018 roku ich liczba zwiększyła się o 47 tys., czyli o 33% rok-do-roku. W przypadku indywidualnych klientów szerokopasmowego internetu, ponad połowa (54%) korzysta z konwergentnych usług (wobec 43 % rok wcześniej), a wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ten wzrósł do 42 % (w porównaniu z 31% rok wcześniej). Liczba klientów usług światłowodowych w drugim kwartale wzrosła o 39 tys. i w porównaniu z końcem czerwca 2017 jest niemal dwukrotnie wyższa. Dzięki stale uatrakcyjnianej ofercie telewizyjnej liczba użytkowników Orange sięgnęła 900 tys., a w samym w drugim kwartale przybyło ich 25 tys. Rośnie też liczba klientów usług mobilnych. W drugim kwartale wzrosła o 116 tys. i jest to najlepszy wynik od wielu kwartałów. Przyczyniła się do tego zwłaszcza stabilizacja sytuacji na rynku usług na kartę po wprowadzeniu obowiązku rejestracji kart prepaid. Liczba klientów usług na kartę wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem o blisko 2 %. Z kolei liczba abonamentowych klientów komórkowych zwiększyła się o 43 tys.
Kluczowe wskaźniki finansowe: cel EBITDA utrzymany, przychody stabilne w porównaniu z poprzednim kwartałem, obniżanie kosztów przynosi efekty
Orange Polska potwierdza całoroczny cel skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie ze standardem MSR 18 (ok. 2,75 mld zł zgodnie ze standardem MSSF 15). W drugim kwartale wynik EBITDA był niższy o 4,3% rok do roku. Na ewolucję EBITDA wpływ miały dużo niższe niż przed rokiem zyski ze sprzedaży aktywów z powodu przedłużających się negocjacji przy sprzedaży nieruchomości. Jednak, wyłączając ten wpływ, skorygowana EBITDA wzrosła o 2,5% rok-do-roku. Korzystny wpływ na EBITDA miało obniżenie kosztów pośrednich działalności firmy aż o 10 % rok do roku. Na przychody Orange Polska pozytywnie wpłynęło kilka czynników: przede wszystkim wzrost przychodów z usług konwergentnych, IT i integracji, a także ofert hurtowych. Z drugiej strony, firma odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu czy usług tradycyjnych. W sumie przychody zmniejszyły się 2,6 % w porównaniu z 2 kwartałem ub. roku, natomiast były stabilne kwartał-do-kwartału. W pierwszym półroczu Orange intensywnie inwestował. Aż 35 % całego budżetu na inwestycje, wynoszącego 939 mln zł, przeznaczono na rozbudowę sieci światłowodowej. O niemal połowę w stosunku do czerwca 2017 r. wzrosły nakłady na rozwój sieci mobilnej. Operator przeznaczył na ten cel 135 mln zł. Orange zdecydował się m.in. na refarming, czyli zmianę przeznaczenia posiadanych zasobów częstotliwości. Pozwoli to zwiększyć pojemność sieci 4G LTE Orange nawet o 40% do roku 2020. Całoroczny cel inwestycyjny Orange pozostaje bez zmian, na poziomie 2-2,2 mld zł, z czego do 800 mln zł planuje przeznaczyć na budowę światłowodów. Pełna treść raportu przedstawiającego szczegółowe wyniki finansowe i komercyjne dostępna jest na stronie: www.orange-ir.pl

źródło: Orange